Eerlijk over geld

Hulp bij het aanvragen van je PGB

Het pgb is een budget dat je kunt krijgen vanuit de overheid waar je zelf jouw zorgverleners mee kunt inhuren, hulpmiddelen kunt aanschaffen en voorzieningen kunt realiseren. Wanneer je chronisch ziek bent of een beperking hebt, heb je in de meeste gevallen recht op een pgb (persoonsgebonden budget). Wel moet je een pgb eerst zelf aanvragen voordat je deze kunt ontvangen. Hoe je precies een pgb kunt aanvragen en welke mogelijkheden er naast de pgb nog meer zijn leggen we je graag uit in dit artikel. 

Naast de pgb zijn er nog twee andere mogelijkheden om zorg aan huis te regelen. Namelijk zorg in natura en een combinatie van pgb en zorg in natura. Hieronder leggen we de verschillen kort uit: 

Zorg in natura

Met de zorg in natura hoef je zelf de financiering van de zorg niet te regelen. Het gaat hierbij dan ook vaak om zorg die door reguliere zorginstellingen wordt aangeboden. Het nadeel is dat de instelling bepaalt wie de zorg bij je komt verlenen en op welk tijdstip.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Met deze optie kan je er voor kiezen om de zorg op te splitsen. Zo kan je er voor kiezen om bepaalde zorg te laten regelen door zorginstellingen en andere zorg zelf uit te besteden. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om medische zorg uit te besteden aan een zorginstelling en huishoudelijke hulp zelf in te kopen.

Pgb aanvragen

Er zijn vier manieren om een pgb aan te vragen, deze vier manieren zijn verdeeld in bepaalde zorgklassen. Hieronder lees je per zorgklasse hoe je een pgb kunt aanvragen.

Intensieve, langdurige zorg (24/7 toezicht of zorg)

Wanneer je woont en werkt in Nederland ben je als het goed is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verzekering dekt ziektekosten die niet onder je gewone zorgverzekering vallen. 

Om in aanmerking te komen voor pgb moet je eerst een onderzoek aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze bepalen vervolgens of je recht heeft op een pgb volgens de Wet Langdurige zorg en hoe hoog het bedrag gaat worden. 

> Bekijk zelf of je een Wlz-onderzoek moet aanvragen

Hulp bij huishouden, hulpmiddelen, hulpvoorzieningen, kort verblijf en dagbesteding

Het aanvragen van een pgb in deze situatie regelt je met de gemeente. Na het aanvragen van een pgb stellen zij een onderzoek in naar je situatie en gaat hierover met je in gesprek. Om een pgb te kunnen aanvragen via de gemeente heb je het formulier “pgb-plan” en/of “budgetplan” van de gemeente nodig. Deze is in veel gevallen te downloaden via de website van de gemeente of aan te vragen bij de gemeente. Hierna volgt een vervolgtraject geleid door de gemeente.

Zorg voor kinderen

Dat kinderen en jongeren recht hebben op een pgb is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Het aanvragen van een pgb voor je kind regel je via de gemeente, zij bepalen aan de hand van de situatie of je kind recht heeft op een pgb. Om een pgb te kunnen aanvragen via de gemeente heb je het formulier “pgb-plan” en/of “budgetplan” van de gemeente nodig. Deze is in veel gevallen te downloaden via de website van de gemeente of aan te vragen bij de gemeente. Hierna volgt een vervolgtraject geleid door de gemeente.

Persoonlijke zorg en verpleging en intensieve kindzorg (via zorgverzekeraar)

Wanneer je zorgverzekeraar jouw zorgvraag heeft vastgesteld en je voldoet aan de eisen voor een pgb dan kan je deze aanvragen met het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier vindt je terug op de website van je zorgverzekeraar of is telefonisch aan te vragen bij je zorgverzekeraar. In veel gevallen vraagt je zorgverzekeraar tijdens de aanvraag naar een budgetplan, deze moet je zelf verzorgen. Ook wordt er gevraagd om een motivatie van je aanvraag. Het invullen van “ik wil eigen regie over mijn zorg” is niet voldoende, denk hierover dus goed na.

Het kan zomaar zo zijn dat je recht heeft op meerdere van de hierboven genoemde pgb’s. Dit omdat je een indicatie heeft voor begeleiding, verpleging en verzorging. Je moet vervolgens de pgb’s zelf aanvragen, je ontvangt ze namelijk niet automatisch. Een pgb loopt altijd via de gemeente of via je zorgverzekeraar.

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.